1.Trumpa duomenų apsaugos apžvalga

Bendrieji nurodymai

Šie nurodymai padės apžvelgti, kas nutinka su Jūsų asmens duomenimis, kai lankotės mūsų svetainėje. Asmens duomenys – tai visi duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti Jūsų tapatybę. Išsamesnės informacijos apie duomenų apsaugą rasite šiame skyriuje pateiktoje privatumo politikoje.

Duomenų rinkimas mūsų internetinėje svetainėje  

Kas atsako už duomenų rinkimą šioje interneto svetainėje?

Duomenis šioje svetainėje tvarko svetainės operatorius. Jo kontaktinę informaciją rasite šios svetainės rekvizitų skiltyje.

Kaip renkame Jūsų duomenis?

Pirmiausia Jūsų duomenis gauname, kai juos mums perduodate. Taip gali būti, pvz., duomenys, kuriuos įvedate kontaktinėje formoje.

Kitus duomenis mūsų IT sistema įrašo automatiškai arba gavus Jūsų sutikimą, kai lankotės šioje svetainėje. Tai visų pirma techniniai duomenys (pvz., interneto naršyklė, operacinė sistema ar svetainės peržiūros laikas). Šie duomenys renkami automatiškai, kai tik apsilankote šioje svetainėje.

Kam naudojame Jūsų duomenis?

Dalį duomenų renkame tam, kad užtikrintume sklandų mūsų internetinės svetainės veikimą. Kiti duomenys gali būti naudojami Jūsų kaip svetainės vartotojo elgsenai analizuoti.

Kokios Jūsų teisės savo duomenų atžvilgiu?

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie saugomų asmens duomenų kilmę, gavėją ir tikslą. Be to, turite teisę reikalauti ištaisyti ar ištrinti šiuos duomenis. Jei davėte sutikimą tvarkyti duomenis, galite bet kada atšaukti šį sutikimą. Jūs turite teisę reikalauti, kad tam tikromis aplinkybėmis būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Taip pat turite teisę pateikti skundą atsakingai priežiūros institucijai.

Šiais ir kitais klausimais dėl duomenų apsaugos galite bet kada su mumis susisiekti rekvizitų skiltyje nurodytu adresu.

Analizės įrankiai ir trečiųjų šalių naudojami įrankiai

Jums lankantis šioje interneto svetainėje, Jūsų naršymo elgsena gali būti vertinama statistiškai. Visų prima tai daroma naudojant slapukus ir vadinamąsias analizės programas. Išsami informacija apie minėtas analizės programas pateikta privatumo politikoje.

2. Bendrieji nurodymai ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šios internetinės svetainės operatoriai labai atsakingai vertina Jūsų duomenų apsaugą. Jūsų asmens duomenis tvarkome konfidencialiai, laikydamiesi duomenų apsaugos teisės aktų bei vadovaudamiesi šios privatumo politikos nuostatomis.

Kai naudojate šią interneto svetainę, renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys – tai tokie duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti Jūsų tapatybę. Šioje privatumo politikoje paaiškinta, kokius duomenis mes renkame ir kam juos naudojame. Be to, čia paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai daroma.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų perdavimas internete (pvz., susirašinėjant el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Visiškai apsaugoti duomenų nuo trečiųjų šalių prieigos yra neįmanoma.

Nuoroda į atsakingą įstaigą

Įstaiga, atsakinga už šioje svetainėje tvarkomus duomenis:

Emons Spedition GmbH

Poll-Vingster Straße 107a

51105 Kelnas,

Vokietija

 

Telefonas: +49 221 98351-0,

el. paštas: zentrale@emons.de

 

Atsakinga įstaiga – tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais priima sprendimus dėl asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, el. pašto adreso ar pan.) tvarkymo tikslų ir priemonių.

Pagal įstatymą privalomas duomenų apsaugos pareigūnas

Mes paskyrėme savo įmonės duomenų apsaugos pareigūną.

Manuel Bohé

Concepture GmbH,

Erlenstr. 13,

77815 Biuls/Badenas,

Vokietija

 

Telefonas: +49 (0) 7223/808479-0,

el. paštas: datenschutzbeauftragter@emons.de

Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas  

Daugelis duomenų tvarkymo procedūrų įmanomos tik gavus aiškų Jūsų sutikimą. Duotą sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos iki atšaukimo tvarkytų duomenų teisėtumui.

Teisė nesutikti su duomenų rinkimu ypatingais atvejais bei teisė nesutikti su tiesiogine reklama (BDAR 21 str.)

JEIGU DUOMENYS RENKAMI PAGAL BDAR 6 STRAIPSNIO 1 DALIES E ARBA F PUNKTUS, JŪS BET KADA TURITE TEISĘ DĖL PRIEŽASČIŲ, KURIAS NULEMIA JŪSŲ YPATINGA SITUACIJA, NESUTIKTI SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU; TAI TAIKOMA IR PAGAL ŠIAS NUOSTATAS ATLIEKAMAM PROFILIAVIMUI. TEISĖS NORMŲ NUOSTATAS, KURIŲ PAGRINDU TVARKOMI DUOMENYS, RASITE ŠIOJE PRIVATUMO POLITIKOJE. JEIGU PATEIKIATE NESUTIKIMĄ, JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TOLIAU NEBETVARKOME, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI GALIME ĮRODYTI, KAD DUOMENYS TVARKOMI DĖL ĮTIKINAMŲ TEISĖTŲ PRIEŽASČIŲ, KURIOS YRA VIRŠESNĖS UŽ JŪSŲ INTERESUS, TEISES IR LAISVES,

 

ARBA SIEKIANT PAREIKŠTI, VYKDYTI AR APGINTI TEISINIUS REIKALAVIMUS (TEISĖ NESUTIKTI PAGAL BDAR 21 STRAIPSNIO 1 DALĮ).

JEIGU JŪSŲ DUOMENYS TVARKOMI, SIEKIANT VYKDYTI TIESIOGINĘ REKLAMĄ, JŪS TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD SU JUMIS SUSIJĘ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI TOKIOS REKLAMOS TIKSLAIS; TAI GALIOJA IR PROFILIAVIMUI, KIEK JIS SUSIJĘS SU TOKIA TIESIOGINE REKLAMA. JEI JŪS NESUTIKSITE, JŪSŲ ASMENS DUOMENYS DAUGIAU NEBUS NAUDOJAMI TIESIOGINĖS REKLAMOS TIKSLAIS (TEISĖ NESUTIKTI PAGAL BDAR 21 STRAIPSNIO 2 DALĮ).

 

Teisė pateikti skundą atsakingai priežiūros institucijai  

BDAR nuostatų pažeidimo atveju duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas. Teisė pateikti skundą nepažeidžia kitų administracinių ar teisinių teisės gynimo priemonių.

Teisė perkelti duomenis

Jūs turite teisę prašyti, kad duomenys, kuriuos automatiškai tvarkome su Jūsų sutikimu arba vykdydami sutartį, įprastiniu mašininio nuskaitymo formatu būtų persiųsti Jums ar trečiajai šaliai. Jeigu reikalaujate tiesioginio duomenų perkėlimo kitam atsakingam asmeniui, tai atliekama tik tuo atveju, jeigu tai techniškai įmanoma.

SSL arba TLS šifravimas

Šioje svetainėje saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti perkeliamą konfidencialią informaciją, pvz., užsakymus arba užklausas, kuriuos siunčiate mums kaip svetainės operatoriui, naudojamas SSL arba TSL šifravimas. Šifruotą ryšį atpažinsite iš to, kad naršyklės adresas iš „http://“ pasikeičia į „https://“ir naršyklės lango eilutėje atsiranda užrakto simbolis.

Kai SSL arba TSL šifravimas aktyvuotas, duomenų, kuriuos mums perduodate, trečiosios šalys skaityti negali.

Informavimas, ištrynimas ir taisymas  

Pagal galiojančias teisės aktų nuostatas Jūs turite teisę bet kada nemokamai susipažinti su saugomais jūsų asmens duomenimis, jų kilme, gavėjais ir duomenų tvarkymo paskirtimi, taip pat, prireikus, turite teisę šiuos duomenis ištaisyti arba ištrinti. Šiais ir kitais klausimais asmens duomenų tvarkymo tema galite bet kuriuo metu kreiptis mus rekvizitų skiltyje nurodytu adresu.

Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą

Jūs turite teisę pareikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Visada galite kreiptis šios internetinės svetainės rekvizitų skiltyje nurodytu adresu. Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą galioja toliau nurodytais atvejais:

  • jeigu ginčijate mūsų saugomų Jūsų asmens duomenų teisingumą, paprastai mums reikia laiko tai patikrinti. Patikros laikotarpiu turite teisę pareikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • jeigu Jūsų asmens duomenys buvo / yra tvarkomi neteisėtai, vietoje ištrynimo galite reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;
  • jeigu mums daugiau nereikės Jūsų asmens duomenų, o Jums reikės jų teisiniams reikalavimams vykdyti, ginti ar pareikšti, Jūs turite teisę vietoje ištrynimo pareikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • jeigu pateikėte prieštaravimą pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, privaloma įvertinti Jūsų ir mūsų interesus. Kol nėra nustatyta, kieno interesai yra svarbesni, Jūs turite teisę pareikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

 

Jeigu apribojote savo asmens duomenų tvarkymą, tuomet šie duomenys – neskaitant jų saugojimo – gali būti tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą arba jeigu to reikia teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti, arba kitų fizinių ar juridinių asmenų teisėms apsaugoti, arba dėl svarbaus Europos Sąjungos ar valstybės-narės viešojo intereso.

Teisė nesutikti gauti reklaminius el. pašto pranešimus  

Naudoti rekvizitų skiltyje nurodytus kontaktinius duomenis, siekiant persiųsti reklamą ar informacinę medžiagą, kurios nebuvo aiškiai paprašyta, draudžiama. Svetainės operatorius pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų, jeigu gauna nepageidaujamą reklaminę informaciją, pvz., per brukalų el. pašto katalogą.

3. Duomenų rinkimas mūsų internetinėje svetainėje

Slapukai

Mūsų internetinės svetainės naudoja vadinamuosius slapukus. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai ir Jūsų įrenginiui jie nepadarys jokios žalos. Jie saugomi Jūsų įrenginyje laikinai apsilankymo metu (sesijos slapukai) arba nuolat (nuolatiniai slapukai). Jums palikus internetinę svetainę, sesijos slapukai automatiškai ištrinami. Nuolatiniai slapukai lieka išsaugoti Jūsų įrenginyje, kol Jūs jų neištrinsite arba juos automatiškai ištrins Jūsų interneto naršyklė.

Kai kuriais atvejais, Jums apsilankius mūsų internetinėje svetainėje, Jūsų galutiniame įrenginyje gali būti išsaugomi trečiųjų šalių įmonių slapukai (trečiųjų šalių slapukai). Tai leidžia mums arba Jums pasinaudoti tam tikromis trečiųjų šalių paslaugomis (pvz., slapukai mokėjimo paslaugoms atlikti).

Slapukai atlieka įvairias funkcijas. Daugelis slapukų techniškai būtini, nes tam tikros svetainės funkcijos be jų neveiktų (pvz., prekių krepšelio funkcija ar vaizdo įrašų rodymas). Kiti slapukai naudojami vartotojo elgesiui įvertinti ar reklamai rodyti.

Slapukai, reikalingi elektroninei komunikacijai (būtini slapukai) arba tam tikrų, Jūsų pageidaujamų funkcijų naudojimui (funkciniai slapukai, pavyzdžiui, prekių krepšelio funkcija) arba svetainės optimizavimui (pvz., slapukai svetainės auditorijai matuoti) saugomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, jei nenurodytas kitoks teisinis pagrindas. Internetinės svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti slapukus, kad būtų užtikrinamas techniniu požiūriu sklandus ir optimizuotas jo paslaugų teikimas. Jei reikalaujama sutikimo saugoti slapukus, atitinkami slapukai saugomi tik remiantis šiuo sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalis a punktas); sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

 

 

Jūs galite savo naršyklę nustatyti taip, kad būtumėte informuojami apie slapukų naudojimą, kad kiekvienu atveju juos naudojant reikėtų duoti savo sutikimą arba tam tikrais atvejais apskritai slapukų naudoti neleistumėte bei kad būtų aktyvuotas automatinis slapukų ištrynimas uždarant naršyklę. Išjungus slapukus gali būti apribotas šios internetinės svetainės funkcionalumas.

Jei slapukai naudojami trečiųjų šalių įmonių arba analizės tikslais, remdamiesi šia privatumo politika apie tai Jus informuosime atskirai ir prireikus paprašysime Jūsų sutikimo.

Serverio registracijos failai

Interneto svetainių paslaugų teikėjas renka ir automatiškai išsaugo informaciją vadinamuosiuose serverio registracijos failuose, kuriuos Jūsų interneto naršyklė perduoda mums automatiškai. Ši informacija yra:

  • naršyklės tipas ir versija
  • naudojama operacinė sistema
  • URL adresas
  • prisijungiančio pagrindinio kompiuterio pavadinimas
  • serverio užklausos paros laikas
  • IP adresas

 

Šie duomenys nesiejami su kitais duomenų šaltiniais.

Jie renkami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Internetinės svetainės operatorius turi teisėtą interesą pasirūpinti, kad jo internetinė svetainė veiktų techniškai sklandžiai ir būtų optimizuota – tam renkami serverio registracijos failai.

Kontaktinė forma

Jeigu užklausas siųsite per kontaktinę formą, Jūsų duomenys, nurodyti kontaktinėje formoje, kartu su Jūsų ten pateiktais kontaktiniais duomenimis bus išsaugoti užklausos apdorojimo tikslu ir tam atvejui, jeigu kiltų papildomų klausimų. Šių duomenų be Jūsų sutikimo niekam neperduosime.

Šie duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, jei Jūsų užklausa yra susijusi su sutarties vykdymu ar yra būtina norint atlikti veiksmus iki sutarties pasirašymo. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu

 

veiksmingai apdoroti mums atsiųstas užklausas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba Jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas), jei to buvo paprašyta.

Kontaktinėje formoje nurodyti Jūsų duomenys liks pas mus, kol nepareikalausite jų ištrinti, neatšauksite savo sutikimo dėl duomenų saugojimo ir kol duomenis saugoti taps netikslinga (pavyzdžiui, užbaigus Jūsų užklausos apdorojimą). Privalomosios teisės aktų nuostatos – ypač saugojimo terminai – lieka nepakitusios.

 

Užklausa el. paštu, telefonu arba faksu

Jeigu susisiekiate su mumis el. paštu, telefonu ar faksu, Jūsų užklausa, įskaitant visus su ja susijusius asmens duomenis (vardą, pavardę, užklausoje pateiktą informaciją) įrašome ir tvarkome, siekdami atsakyti į Jūsų užklausą. Šių duomenų be Jūsų sutikimo niekam neperduodame.

Šie duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas, jeigu Jūsų užklausa susijusi su sutarties vykdymu arba su tam tikrų veiksmų atlikimu iki sutarties pasirašymo. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu veiksmingai apdoroti mums atsiųstas užklausas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba Jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei to buvo paprašyta.

Kontaktinėje formoje nurodyti Jūsų duomenys liks pas mus, kol nepareikalausite jų ištrinti, neatšauksite savo sutikimo dėl duomenų saugojimo ir kol duomenis saugoti taps netikslinga (pavyzdžiui, užbaigus Jūsų užklausos apdorojimą). Privalomosios teisės aktų nuostatos – ypač įstatymuose numatyti saugojimo terminai – lieka nepakitusios.

4. Analizės įrankiai ir reklama

,,Google Analytics‘‘

Šioje internetinėje svetainėje naudojamos „Google Analytics“ internetinės svetainės analizės paslaugos funkcijos. Paslaugos teikėjas yra Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Analytics“ leidžia svetainės operatoriui analizuoti svetainės lankytojų elgesį. Svetainės operatorius gauna įvairius su svetainės naudojimu susijusius duomenis, tokius kaip puslapio peržiūrų skaičius, peržiūrų trukmė, naudojamos operacinės sistemos ir vartotojo kilmė.

Šiuos duomenis „Google“ gali apibendrinti profilyje, kuris priskiriamas atitinkamam vartotojui ar jo galiniam įrenginiui.

,,Google Analytics‘‘ naudoja technologijas, kurios leidžia atpažinti vartotoją, kad galėtų analizuoti vartotojo elgesį (pvz., slapukus ar įrenginio pirštų atspaudus). „Google“ surinkta informacija apie šios svetainės naudojimą paprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma.

Šis analizės įrankis naudojamas remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Internetinės svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti vartotojų elgseną, siekdamas optimizuoti savo internetinę svetainę ir reklamą. Jei buvo paprašyta atitinkamo sutikimo (pvz., sutikimo saugoti slapukus), duomenys apdorojami tik remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu; sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

IP anonimizavimas

Šioje svetainėje aktyvavome IP anonimizavimo funkciją. Todėl „Google“ sutrumpins Jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse, kol jis nebus perduotas į JAV. Visas IP adresas perduodamas tik į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpinamas išimtiniais atvejais. Šios svetainės operatoriaus pavedimu „Google“ naudosis šia informacija siekdama įvertinti Jūsų naudojimąsi svetaine, sudaryti svetainės veiklos ataskaitas ir teikti svetainės operatoriui kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir interneto naudojimu. IP adresas, kurį Jūsų naršyklė perduoda kaip „Google Analytics“ dalį, nebus susietas su kitais „Google“ duomenimis.

Naršyklės įskiepis

Jūs galite neleisti „Google“ rinkti ir tvarkyti Jūsų duomenų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį galite rasti spustelėję šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics“ tvarko vartotojų duomenis, galite rasti „Google“ privatumo politikoje:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Užsakymų apdorojimas

Su „Google“ sudarėme sutartį dėl užsakymų apdorojimo ir taikome griežtas Vokietijos duomenų apsaugos žinybų sąlygas „Google Analytics“ naudojimui.

 

Demografiniai ,,Google Analytics‘‘ duomenys  

Ši internetinė svetainė naudoja „Google Analytics“ funkciją „demografiniai duomenys“, kad svetainės lankytojams būtų galima parodyti tinkamus reklaminius skelbimus „Google“ reklamos tinkle. Ją naudojant galima parengti ataskaitas, kuriose būtų svetainės lankytojų pasisakymai dėl amžiaus, lyties ir interesų. Šių duomenų kilmė – su interesais susijusi „Google“ reklama ir trečiųjų šalių lankytojų duomenys. Šie duomenys gali būti priskirti atitinkamam asmeniui. Šią funkciją galite bet kada išjungti savo „Google“ paskyroje per ekrano nustatymus arba uždrausti rinkti Jūsų duomenis per „Google Analytics“, kaip nustatyta skiltyje „Prieštaravimas dėl duomenų rinkimo“.

Saugojimo trukmė

,,Google“ sistemoje vartotojo ir įvykių lygmenyje įrašyti duomenys, susieti su slapukais, vartotojų atpažinimu (pvz., vartotojo ID) arba reklamos ID (pvz., ,,DoubleClick‘‘ slapukai, „Android“ reklamos ID), po 14 mėnesių anonimizuojami arba ištrinami. Išsamios informacijos rasite spustelėję šią nuorodą: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

,,Google Ads‘‘

Svetainės operatorius naudoja „Google Ads“. „Google Ads“ yra internetinės reklamos programa, kurią teikia „Google Ireland Limited“ („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Ads“ leidžia mums rodyti reklaminius skelbimus „Google“ paieškos sistemoje arba trečiųjų šalių svetainėse, jei vartotojas ,,Google‘‘ įveda tam tikrus paieškos terminus (paieška pagal raktinius žodžius). Be to, tikslinė reklama gali būti rodoma naudojant „Google“ prieinamus vartotojo duomenis (pvz., vietos duomenis ir pomėgius) (paieška pagal tikslinę grupę). Mes, svetainės operatoriai, galime kiekybiškai įvertinti šiuos duomenis, pavyzdžiui, išanalizavę, kurie paieškos terminai paskatino parodyti mūsų skelbimus ir kiek reklaminių skelbimų paskatino atitinkamus paspaudimus.

 

„Google Ads“ naudojami pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą kuo efektyviau parduoti savo paslaugas/ produktus.

,,Google’’ konversijų stebėjimas

Šioje svetainėje naudojamas „Google“ konversijų stebėjimas. Paslaugos teikėjas yra „Google Ireland Limited“ („Google“), „Gordon House“, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google“ konversijų stebėjimo pagalba mes ir „Google“ galime atpažinti, ar vartotojas atliko tam tikrus veiksmus. Pvz., galime įvertinti, kurie mygtukai mūsų svetainėje buvo paspausti dažnai ir kurie produktai buvo žiūrimi ar perkami ypač dažnai. Ši informacija naudojama konversijų statistikai kurti. Sužinome bendrą vartotojų, kurie spustelėjo mūsų skelbimus, skaičių ir kokių veiksmų jie ėmėsi. Mes negauname jokios informacijos, su kuria galėtume asmeniškai identifikuoti vartotoją. „Google“ identifikavimui naudoja slapukus ar panašias atpažinimo technologijas.

„Google“ konversijų stebėjimas naudojamas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Svetainės operatorius pagrįstai suinteresuotas išanalizuoti vartotojo elgesį, kad galėtų optimizuoti savo svetainę ir jos reklamą. Jei buvo paprašyta atitinkamo sutikimo (pvz., sutikimo saugoti slapukus), duomenys tvarkomi tik pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą; sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Daugiau informacijos apie „Google“ konversijų stebėjimą rasite „Google“ privatumo politikoje: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

5. Įskiepiai ir įrankiai

,,Google Web Fonts‘‘

Šioje svetainėje vienodam šriftų rodymui naudojami vadinamieji žiniatinklio šriftai ,,Web Fonts‘‘, kuriuos teikia „Google“. Kai atidarote puslapį, naršyklė įkelia į naršyklės talpyklą reikiamus interneto šriftus, kad tekstai ir šriftai būtų rodomi tinkamai.

Šiuo tikslu Jūsų naudojama naršyklė turi būti prijungta prie „Google“ serverių. Tai suteikia „Google“ žinių, kad ši svetainė buvo atverta iš Jūsų IP adreso. „Google Web Fonts“

 

naudojami pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą vienodai atvaizduoti šriftą savo svetainėje. Jei buvo paprašyta atitinkamo sutikimo (pvz., sutikimo saugoti slapukus), duomenys tvarkomi tik pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą; sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Jei Jūsų naršyklė nepalaiko interneto šriftų, Jūsų kompiuteris naudos standartinį šriftą.

Daugiau informacijos apie ,,Google Web Fonts‘‘ rasite https://developers.google.com/fonts/faq ir ,,Google‘‘privatumo politikoje: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

,,Google Maps‘‘

Ši svetainė per API naudoja žemėlapio paslaugą ,,Google Maps‘‘. Paslaugos teikėjas yra Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Maps“ funkcijoms naudoti būtina išsaugoti Jūsų IP adresą. Ši informacija paprastai siunčiama „Google“ serveriui JAV ir tenai saugoma. Šios svetainės paslaugų teikėjas nedaro jokios įtakos šiam duomenų perdavimui.

,,Google Maps“ naudojamas pavaizduoti mūsų internetinius pasiūlymus lengvai surandamoje mūsų internetinės svetainės nurodytoje vietoje. Remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, tai yra teisėtas mūsų interesas. Jei buvo paprašyta atitinkamo sutikimo, duomenys tvarkomi tik pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą; sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip elgtis su vartotojo duomenimis, rasite ,,Google‘‘privatumo politikoje: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. El. prekybos ir mokėjimo paslaugų teikėjai

Duomenų (klientų ir sutarčių duomenų) tvarkymas  

Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis tik tiek, kiek jie yra reikalingi teisiniams santykiams pagrįsti, jų turiniui suformuoti ar pakeisti (pagrindiniai duomenys).

 

Tai daroma remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, kuris leidžia tvarkyti duomenis, siekiant įvykdyti sutartį ar atlikti tam tikrus veiksmus prieš sudarant sutartį. Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmeninius duomenis apie šios svetainės naudojimą (vartotojo duomenis) tik tiek, kiek tai būtina, norint vartotojui suteikti galimybę naudotis paslauga ar atsiskaityti.

Surinkti kliento duomenys bus ištrinti įvykdžius užsakymą arba pasibaigus komerciniams santykiams. Įstatymų numatyti saugojimo terminai lieka nepakitę.

7.Mūsų paslaugos

Kandidatų duomenų tvarkymas

Siūlome Jums galimybę dalyvauti atrankoje dėl darbo (pvz., el. paštu, paštu arba naudojantis internetine kandidatavimo forma). Toliau informuosime Jus apie Jūsų asmens duomenų, surinktų kandidatavimo metu, apimtį, tikslą ir naudojimą. Užtikriname, kad Jūsų duomenys bus renkami, tvarkomi ir naudojami vadovaujantis galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais, kitais teisės aktais ir tvarkomi laikantis griežtų konfidencialumo reikalavimų.

Duomenų rinkimo apimtis ir paskirtis

Kai pateikiate mums prašymą dalyvauti atrankoje dėl darbo, Jūsų asmens duomenis (pvz., kontaktinius ir ryšio duomenis, dalyvavimo atrankoje dokumentus, pokalbio dėl darbo metu darytus užrašus ir pan.) naudojame tiek, kiek to reikia darbo santykiams pagrįsti. Teisinis to pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (bendrosios sutarties iniciavimas) ir – jei davėte sutikimą – BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Sutikimas gali būti bet kada atšauktas. Jūsų asmens duomenys mūsų įmonėje bus perduodami išimtinai tiems asmenims, kurie tiesiogiai dirba su Jūsų prašymu dalyvauti atrankoje dėl darbo.

Jeigu atranką dėl darbo praėjote sėkmingai, pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą Jūsų pateikti duomenys bus saugomi mūsų duomenų tvarkymo sistemose darbo santykiams realizuoti.

 

Duomenų saugojimo laikotarpis

Jei darbo pasiūlymo Jums pateikti negalime, Jūs atsisakote darbo pasiūlymo arba atsiimate prašymą, remiantis mūsų teisėtais interesais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) pasiliekame teisę saugoti Jūsų perduotus duomenis iki 6 mėnesių nuo kandidatų atrankos proceso pabaigos (kandidatavimo paraiškos atmetimas ar atsiėmimas). Tada duomenys bus ištrinti, o popieriniai kandidatavimo paraiškos dokumentai sunaikinti. Duomenų išsaugojimas visų pirma reikalingi kaip įrodymai teisminio ginčo atveju. Jei akivaizdu, kad pasibaigus 6 mėnesių laikotarpiui duomenys bus reikalingi (pvz., dėl gresiančio ar laukiamo teisinio ginčo), jie bus ištrinti tik tada, kai nebeliks tikslo toliau juos saugoti.

Be to, duomenis galima saugoti ilgiau tuo atveju, jei esate davę savo sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) arba jei įstatymų numatyti saugojimo įpareigojimai neleidžia jų ištrinti.

 

Įtraukimas į kandidatų sąrašą

Jei nepateiksime Jums darbo pasiūlymo, galbūt galėsime įtraukti Jus į mūsų kandidatų sąrašą. Tokiu atveju visi kandidatavimo paraiškos dokumentai ir informacija bus perduoti kandidatų fondui, kad būtų galima su Jumis susisiekti, jei atsiras laisvų vietų.

Jūs būsite įtrauktas į kandidatų sąrašą tik gavus aiškų Jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Sutikimas yra savanoriškas ir neturi jokio ryšio su dabartiniu kandidatavimo paraiškų teikimo procesu. Kandidatas gali bet kada atšaukti savo sutikimą. Tokiu atveju duomenys iš kandidatų sąrašo bus ištrinti visam laikui, nebent būtų teisėtų priežasčių juos saugoti.

Duomenys iš kandidatų sąrašo bus ištrinti visam laikui ne vėliau kaip per dvejus metus po to, kai buvo duotas sutikimas.

Mūsų dalyvavimas socialinėje žiniasklaidoje

 

Duomenų tvarkymas per socialinius tinklus

Mes turime viešai prieinamus profilius socialiniuose tinkluose. Duomenis apie mūsų naudojamus socialinius tinklus rasite toliau pateikiamoje informacijoje.

Socialiniai tinklai, tokie kaip ,,Facebook“, „Google+“ ir kt., gali išsamiai išanalizuoti Jūsų kaip vartotojo elgesį, kai lankotės jų svetainėje arba tokioje svetainėje, kurioje yra integruotas socialinės žiniasklaidos turinys (pvz., mygtukai ar reklaminės juostos). Apsilankymas mūsų socialinės žiniasklaidos priemonėse suaktyvina daugybę su duomenų apsauga susijusių duomenų tvarkymo operacijų. Išsamiai:

Jei esate prisijungę prie savo socialinio tinklo paskyros ir lankotės mūsų viešoje žiniasklaidoje, socialinės žiniasklaidos portalo operatorius gali šį apsilankymą priskirti Jūsų vartotojo abonementui. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis Jūsų asmeniniai duomenys taip pat gali būti įrašomi, jei nesate prisijungę ar neturite paskyros atitinkamame socialinio tinklo portale. Tokiu atveju šie duomenys yra įrašomi, pavyzdžiui, naudojant slapukus, kurie saugomi Jūsų galutiniame įrenginyje, arba įrašant Jūsų IP adresą.

Remdamiesi tokiu būdu sukauptais duomenimis, socialinių tinklų portalų operatoriai gali sukurti vartotojo profilius, kuriuose saugomos Jūsų nuostatos ir pomėgiai. Taip reklama pagal pomėgius gali būti rodoma atitinkamos socialinės žiniasklaidos srityje ir už jos ribų. Jei turite paskyrą atitinkamame socialiniame tinkle, reklamavimas pagal pomėgius gali būti rodomas visuose įrenginiuose, kuriuose esate arba buvote prisijungę.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad negalime atsekti visų duomenų tvarkymo procesų socialinės žiniasklaidos portaluose. Taigi, priklausomai nuo paslaugų teikėjo, papildomas duomenų tvarkymo operacijas gali atlikti socialinės žiniasklaidos portalų operatoriai. Išsamesnės informacijos galima rasti atitinkamų socialinės žiniasklaidos portalų naudojimo sąlygose ir privatumo politikoje.

 

Teisinis pagrindas

Mūsų dalyvavimas socialinėje žiniasklaidoje skirtas užtikrinti kuo platesnį buvimą internete. Tai yra teisėtas interesas, apibrėžtas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Socialinių tinklų inicijuoti analizės procesai gali būti grindžiami skirtingais teisiniais pagrindais, kuriuos turi nurodyti socialinių tinklų operatoriai (pvz., sutikimas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte).

 

Atsakingas asmuo ir teisių gynimas

Jei lankotės vienoje iš mūsų socialinės žiniasklaidos svetainių (pvz., „Facebook“), mes kartu su socialinės žiniasklaidos platformos operatoriumi esame atsakingi už duomenų tvarkymo operacijas, suaktyvintas šio apsilankymo metu. Iš esmės galite naudotis savo teisėmis (teise susipažinti, ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, perkelti duomenis ir teikti skundus) tiek mūsų, tiek ir atitinkamo socialinės žiniasklaidos portalo operatoriaus (pvz., „Facebook“) atžvilgiu.

Atminkite, kad nepaisant bendros atsakomybės su socialinės žiniasklaidos portalų operatoriais, mes neturime visiškos įtakos socialinės žiniasklaidos portalų duomenų tvarkymo operacijoms. Mūsų galimybės daugiausia grindžiamos atitinkamo paslaugos teikėjo verslo politika.

 

Duomenų saugojimo laikotarpis

Duomenys, surinkti tiesiogiai per socialinę žiniasklaidą, bus ištrinti iš mūsų sistemų, kai nebebus tikslo juos saugoti, kai paprašysite mūsų juos ištrinti, atšauksite sutikimą saugoti arba nebebus tikslo duomenis saugoti. Išsaugoti slapukai lieka Jūsų galiniame įrenginyje, kol jų neištrinsite.

Privalomosios teisės aktų nuostatos – ypač saugojimo terminai – lieka nepakitusios.

Mes negalime įtakoti Jūsų duomenų, kuriuos socialinių tinklų operatoriai saugo savo reikmėms, saugojimo trukmės.

 

Išsamesnės informacijos galite gauti tiesiogiai iš socialinių tinklų operatorių (pvz., jų privatumo politikoje, žiūrėti žemiau).

 

Socialinis tinklas „Facebook“

Mes turime „Facebook“ profilį. Paslaugos teikėjas yra „Facebook Inc.“, „1 Hacker Way“, Menlo Parkas, Kalifornija 94025, JAV. „Facebook“ yra sertifikuotas pagal ES ir JAV ,,Privatumo skydą“.

Mes esame sudarę sutartį su „Facebook“ dėl bendros atsakomybės už duomenų tvarkymą („Controller Addendum“). Ši sutartis nustato, už kokias duomenų tvarkymo operacijas esame atsakingi mes ar „Facebook“, kai lankotės mūsų „Facebook“ gerbėjų puslapyje. Galite peržiūrėti šią sutartį, naudodami šią nuorodą:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Savo vartotojo paskyroje galite patys koreguoti reklamų nustatymus. Norėdami tai padaryti, spustelėkite šią nuorodą ir prisijunkite:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Išsamios informacijos galite rasti „Facebook“ privatumo politikoje:

https://www.facebook.com/about/privacy/

 

,,Instagram‘‘

Mes turime „Instagram“ profilį. Paslaugos teikėjas yra „Instagram Inc.“, 1601 Willow Road, Menlo Parkas, CA, 94025, JAV. Išsamios informacijos apie tai, kaip jie tvarko Jūsų asmens duomenis, galite rasti „Instagram“ privatumo politikoje:

https://help.instagram.com/519522125107875

 

,,XING“

Mes turime ,,XING‘‘profilį. Paslaugos teikėjas yra XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburgas, Vokietija. Išsamios informacijos apie tai, kaip jie tvarko Jūsų asmens duomenis, galite rasti „XING“ privatumo politikoje:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

,,Indeed“

Mes turime ,,Indeed“profilį. Paslaugos teikėjas yra Indeed Ireland Operations Limited, 124 St. Stephen’s Green, Dublinas 2, Airija, CRO. Išsamios informacijos apie tai, kaip jie tvarko Jūsų asmens duomenis, galite rasti „Indeed“ privatumo politikoje:

https://de.indeed.com/legal?hl=de

 

,,HeyJobs‘‘

Mes turime ,,HeyJobs“ profilį. Paslaugos teikėjas yra HeyJobs GmbH, Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlynas. Išsamios informacijos apie tai, kaip jie tvarko Jūsų asmens duomenis, galite rasti „HeyJobs“ privatumo politikoje:

https://www.heyjobs.co/de– datenschutzerklaerung/?gclid=EAIaIQobChMIrduKsqz03AIVDM53Ch328weUEAAYASA AEgJe1vD_BwE