Svarbiausi centrai yra geriausiai sujungti tarpusavyje

 

Emons Rail Cargo: Containerzüge - Emons Spedition & Logistik
 • Nuosavi konteinerių sąstato maršrutai, gabenant krovinius geležinkeliais
 • Platus transporto ir logistikos tinklas Europoje
 • Kiekvieną dieną į jūrų uostus ir iš jų
 • Jungtis su visais svarbiausiais pasaulio centrais

„Emons Rail Cargo“ (ERC) atspindi mūsų inovatyvią transporto logistikos kompetenciją krovinių gabenime geležinkeliais. Tam, kad galėtų greitai ir savarankiškai veikti, „Emons“ turi savo konteinerių sąstato maršrutus, jungiančius šiaurinius uostus ir Saksonijos, Tiuringijos ir Saksonijos-Anhalto federacines žemes.

Mūsų platus transporto ir logistikos tinklas Europoje ir jūrinių konteinerių gabenimo paslaugos, teikiamos vidiniuose žemyno rajonuose, tarpusavyje sujungia pagrindinius ekonominius centrus. Svarbiausi Vokietijos, Lenkijos ir Čekijos centrai yra puikiausiai susieti su žinomais Belgijos, Vokietijos ir Nyderlandų uostais.

Dėl nuosavo sąstato jam vadovaujanti „Emons-Rail-Cargo GmbH“ jums siūlo maksimalų lankstumą ir patikimumą.


Mūsų paslaugos jūsų sėkmei

 

 • Laiko atžvilgiu lankstus jūsų konteinerių pristatymo iš siuntėjo sandėlio iki siuntimo vietos ir atgal organizavimas
 • Į laiką orientuotos tiekimo ir gabenimo paslaugos
 • Importo ir eksporto paslaugos:
  • Tarptautiniai importo ir eksporto leidimai FCL ir LCL srityse
  • Muitinės formalumai
  • Importo ir eksporto dokumentų parengimas
  • T1 parengimas
 • Nuoseklios mūsų vidaus terminalų programos

Tobula skirtingų transporto rūšių sąveika: Multimodalinis gabenimas

 

Emons Rail Cargo: Kombiverkehr - Emons Spedition & Logistik

 • idealus įvairių transporto rūšių panaudojimas
 • Saugumas, atsiradus sutrikimams dėl oro ir kelių sąlygų –
 • ilgametė išmąstyta paslauga

Optimalus transportavimo sprendimas nėra grįstas tik viena transporto priemone. „Multimodalinis“ – raktinis žodis geriausiai skirtingų transporto rūšių sąveikai apibūdinti. Be to, didžiausias prioritetas teikiamas jūsų poreikius geriausiai atitinkančiam sprendimui.

Sumaniai derindami transporto rūšis (laivus, krovininius sąstatus ir sunkvežimius), mes siekiame šio tikslo kiekvieną dieną. Idealus visų turimų transporto priemonių naudojimas sumažina krovininės erdvės svyravimus ir siūlo geriausią įmanomą saugumą, atsiradus sutrikimams dėl oro ir kelių sąlygų. Teikdami krovinių gabenimo geležinkeliais paslaugą ir remdamiesi šia sistema, nuolat įgyvendiname ilgametį paslaugų paketą..

Konkreti ir patikima informacija apie vykdymo laiką ir sąnaudas yra savaime suprantamas dalykas – nuosekli ir tarpvalstybinė. Būtent to jūs galite tikėtis iš mūsų kasdieniame versle.


Tikslaus nuoseklumo tiekiant jūsų gamybai

Mūsų intermodaliniai pervežimai nuolat įrodo, jog patenkiname klientų poreikius sudėtinguose gamybos procesuose ir lanksčiai valdome pajėgumus.

Pasitelkę tikslaus pristatymo (angl. just-in-sequence) programas, garantuojame puikiai suplanuotą prekių pageidaujamais kiekiais pristatymą, suderintą su jūsų gamybos procesų eiliškumu.

Remdamiesi savo patirtimi bei įžvalgumu, susidorojame su pirkimo ir paskirstymo užduotimis, pavestomis įvykdyti įvairių pramonės šakų gamintojų.


Krovinių gabenimas geležinkeliais prisideda prie aplinkos apsaugos

 

 • Ekologinis transporto valdymas
 • Išmetamųjų teršalų kiekio ir skleidžiamo triukšmo, tenkančio vienam kroviniui, mažinimas

Toks mūsų požiūris ypač svarbus įmonėms, turinčioms aplinkos apsaugos strategijas ir aplinkos vadybos sistemas. Multimodalinis principas asocijuojasi su ekologiško, į ateitį orientuoto transporto valdymu.

Pavyzdžiui, prekes gabenant ne keliais, bet geležinkeliais, išmetamųjų teršalų kiekis ir skleidžiamas triukšmas, tenkantis vienam kroviniui, sumažėja. Pagal „Emons“ kombinuoto transporto programą krovinių gabenimas geležinkeliais tausoja aplinką.


Dėl jūsų mes veikiame aktyviai ir orientuodamiesi į ateitį

 

 • Nuo 2006 m. krovinius gabename geležinkeliais nuosavu konteinerių sąstatu
 • Ekologiškų transporto grandinių skatinimas

„Emons Spedition“, atsižvelgusi į kombinuotą transportą, įskaitant krovinių gabenimą geležinkeliais, 2006 m. rugsėjį įsigijo nuosavą konteinerių sąstatą. Dėl itin teigiamos verslo plėtros ir strateginių tikslų aplinkos apsaugos požiūriu galiausiai buvo įkurta „Emons-Rail-Cargo GmbH“.

Nuo 2010 m. nuosava bendrovė įgyvendina novatoriškas idėjas ir į ateitį orientuotus sprendimus, susijusius su aplinką tausojančių transporto grandinių skatinimu. „Emons-Rail-Cargo GmbH“ veikla centralizuotai valdoma iš Drezdeno.

Mes, taip pat žinomi kaip „Kombiverkehr GmbH & Co. KG“ steigėjai, iš anksto nustatėme kursą ir aktyviai dalyvaujame šioje veikloje, siekdami kiek įmanoma mažesnio poveikio aplinkai.


Jūsų asmeninis ryšys su krovinių gabenimo geležinkeliais specialistu

 
Mūsų krovinių gabenimo geležinkeliais ekspertai bet kuriame jūsų prekių tiekimo etape bus šalia ir suteiks asmeninius patarimus bei praktinę pagalbą. Mes savo klientams, kurie naudojasi krovinių gabenimo geležinkeliais paslauga, teikiame puikius patarimus ir platų krovinių ekspedijavimo ir logistikos paslaugų spektrą iš vienų rankų.

Įmonėje „Emons“ visada bendrausite su jums jau pažįstamu konsultantu, kuris asmeniškai prižiūrės jūsų geležinkeliais gabenamus krovinius, o prireikus – ir multimodaliniu krovinių transportu.