Tam jie gerai apmokyti ir aprūpinti tinkama įranga

Gefahrgut - Emons Spedition & Logistik

 

 • 100 % nuosavo transporto parko su ADR įranga
 • 100 % vairuotojų, turinčių galiojančius ADR pažymėjimus – visada aktualu
 • 90 % rangovų taip pat turi ADR įrangą ir reikiamus pažymėjimus
 • Kasdienė kontrolė
 • Reguliarūs prekybos ir pramonės darbuotojų mokymai

Turėdami reikiamas teisės aktų žinias ir tinkamą įrangą, mes nugabename jūsų įvairių pavojingumo klasių krovinius saugiai ir sąžiningai į jų paskirties vietą.

Prašome jus kaip įgaliotoją atkreipti dėmesį į tai, jog pavojingus krovinius būtina tiksliai deklaruoti, reikiamai paženklinti ir tinkamai supakuoti. Pavojingų krovinių klasių apžvalga:

 

 • 1 klasė: sprogstamosios medžiagos ir gaminiai
 • 2 klasė: dujos
 • 3 klasė: degiosios skystosios medžiagos
 • 4 klasė: degiosios kietosios medžiagos (4.1) / savaime užsiliepsnojančios medžiagos (4.2) / medžiagos, kurios sąlytyje su vandeniu išskiria degias dujas (4.3)
 • 5 klasė: oksiduojančios medžiagos (5.1) / organiniai peroksidai (5.2)
 • 6 klasė: nuodingosios medžiagos (6.1) / dirginančios ir galinčios sukelti infekciją medžiagos (6.2)
 • 7 klasė: radioaktyviosios medžiagos
 • 8 klasė: ėdžios ios medžiagos
 • 9 klasė: įvairios pavojingos medžiagos

Transportinėse talpose (cisternose) iki 3 m3 susitarus krovinius galima vežti vietiniame tinkle.

 

Kitose šalyse galioja kiti reikalavimai tarptautiniams vežimams, todėl prašome kreiptis į savo asmeninį konsultantą pavojingų krovinių vežimo klausimais.


Jūsų asmeninis ryšys su konsultantais pavojingų krovinių gabenimo klausimais

IMG_3457_small
 • Pavojingų krovinių klasių ir transportavimo sąlygų specialistai yra kiekviename filiale
 • Asmeninis konsultantas

 
“Mūsų pavojingų krovinių gabenimo specialistai yra nuolat apmokomi. Jie jums pagelbės savo techninėmis žiniomis ir patirtimi.
Papasakokite mums savo problemą, ir mes kartu rasime tinkamą būdą, kaip saugiai nugabenti jūsų prekes.”